Dereceli Rodaj

 

  • Ø150 Poz1 İçten Sektörlü
  • Ø150 Poz Sektörsüz
  • Ø150 Pahtaşı
  • Ø150 Poz 1 , Poz3 Açılı
  • Ø150 Poz4
  • Ø150 Poz 5
Dereceli Rodaj copy
dereceli rodaj2

Cam işleme endüstrisi için yenilikçi çözümler